Subvencions per la realització d’activitats d’educació en el lleure de l’estiu

Disposen de deu dies perquè puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes, del 27 de desembre de 2022 a l’11 de gener de 2023, ambdós inclosos.

Termini de sol·licituds ambdós incloses del 25 de novembre al 10 de desembre del 2022