Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10326 AJUNTAMENT DE VILANANT - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Vilanant de 17 de novembre de 2022, de convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats d'educació en el lleure (Convocatòria BDNS 660365)
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10013 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10012 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9917 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a la realització d'activitats d'educació en el lleure d'estiu
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9910 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio definitiva de modificació de l'art .15 de l'Ordenança reguladora del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9104 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8076 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a la realització d'activitats d'educació en el lleure d'estiu
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8074 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial del Projecte d'implantació d'itinerari de vianants i ciclable entre els nuclis de Vilanant i Taravaus
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8072 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8069 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial de modificació de l'article 15 de l'Ordenança reguladora del cementiri municipal