SUBVENCIÓ: PACTE ESTAT EN MATÈRIA VIOLÈNCIA DE GÈNERE