NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 1500 € per a l’organització i celebració de la Fira de la Flor de Vilanant, 2022.