Comunitat Energètica de Vilanant


PERIÒDE D’INSCRIPCIONS DEL 16 DE NOVEMBRE AL 09 DE DESEMBRE 2022


Imposició nova ordenança reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques

Període d’exposició del 14 de novembre a 14 de desembre de 2022, ambdós inclosos